Klub vojenské historie

Pětačtyřicítka Brno

Vítejte na stránkách Klubu vojenské historie "Petačtyřicítka" Brno. 

Náš klub se zabývá mapováním a propagací historie a tradic československého odboje  za druhé světové války. Hlavní oblastí našeho zájmu je čs. zahraniční armáda na Západě. Část členů klubu se věnuje i historii americké armády.

PŘIPRAVUJEME

25. 5. 2024 Žamberk

80. výročí vysazení a příchodu paraskupiny Barium do Žamberka připomeneme ve spolupráci s kluby voj. historie "Rota Nazdar", České Budějovice a dalšími vybudováním dobového tábora.


20. 7. 2024 Němčičky

Vzpomínková akce k 80. výročí sestřelení britského bombardéru Vickers Wellington, při kterém zahynulo 5 letců. 


7. 9. 2024 hrad Veveří

150. výročí narození sira Winstona Churchilla, britského premiéra v období 2. světové války, jsme se rozhodli oslavit vzpomínkou na tři jeho pobyty na hradě Veveří uspořádáním velkého dobového tábora čs. armády ve Velké Británii včetně doprovodného programu.  

PROBĚHLÉ AKCE


8. 5. 2024 Rosice

Ukončení 2. světové války jsme si připomněli uspořádáním dlouhodobé výstavy "Se lvem na čepici", zaměřené na osudy mužů z Rosic, kteří sloužili v čs. zahraniční armádě ať už na Západě, Středním Východě či v Sovětském svazu. Slavnostní vernisáži výstavy předcházely pietní akty u pomníku TGM před zámkem a u pomníku obětí okupace na místním hřbitově. Zde jsme také navštívili hroby čtyř zahraničních vojáků, kteří jsou zde pohřbeni, a to M. Bernarda, F. Cardy a A. Novotného z Rosic a J. Kejdy z Tetčic. Na nádvoří zámku jsme připravili tradiční přehlídku techniky, výstroje a výzbroje našich vojáků v Anglii.


27. 4. 2024 Ořechov u Telče

Obvyklé setkání u pomníku Adolfa Opálky se neslo ve znamení krásného počasí a s tím spojené návštěvnosti akce. Krom obligátního pietního aktu, doprovázeného seskoky armádních výsadkářů, proběhla přednáška historika VHÚ dr. Jana Plachého na téma přípravy a průběhu nasazení výsadku OUT DISTANCE. Náš tábor byl letos rozšířen i o výstavky a techniku kamarádů z KVH České Budějovice. 


12. 11. 2023 Brno

Letošní Den veteránů jsme se rozhodli pojmout jako procházku po brněnském Ústředním hřbitově, během které se pokusíme navštívit co nejvíce hrobů zahraničních vojáků ze Západu. Nakonec se nám podařilo najít místa posledního odpočinku čtyř parašutistů (O. Dvořák, O. Pešán, D. Vaňura, J. Zemek), tří pozemáků (J. Bernas, A. Jiroušek, K. Tržil) a dvanácti příslušníků RAF (E. Bušina, J. Grygar, F. Knotek, K. Kosta, F. Machálek, J. Mokrejš, bratři E. a K. Mrázkovi, V. Ondrůj, J. Osolsobě, J. Řehoř a F. Trejtnar). Zastavili jsme se i u hrobů dalších osobností, např. otce a syna Schildbergerových, L. Lojky a K. Knispela.  

Během naší návštěvy jsme zjistili, že skončil pronájem hrobu E. Bušiny a hrozí jeho zánik, proto jsme se na místě rozhodli zapojit se do programu adopce hrobů významných osobností a tento hrob se nám podařilo zachovat. 

Na závěr přejela ještě menší skupinka z nás do Lysic na hrob našeho kamaráda E. Bočka a po cestě zpět se zastavila v Lipůvce u pamětní desky V. Fišera.  


28. 10. 2023 Lažánky

Představitelé obce Lažánky se rozhodli zbudováním pomníku uctít památku Ondřeje Špačka a Aloise Nebesáčka, místních rodáků a příslušníků 311. čs. bomb. perutě RAF. Jeho odhalení se zúčastnili krom místních obyvatel a představitelů obce i příbuzní O. Špačka, kteří na tuto událost přicestovali až z Anglie. 


21. 10. 2023 Střížov

Spolek Veterans přišel s chvályhodnou iniciativou, kdy se rozhodl zrealizovat myšlenku založení aleje čs. parašutistů. Prvních devět stromů z 75 plánovaných zasadili příbuzní parašutistů, zástupci jejich domovských obcí a přátelé vojenské historie. Lípy zasazené toho dne byly věnovány Františku Moravcovi, veliteli čs. zpravodajců Františku Moravcovi, a parašutistům Janu Bartejsovi, Jaroslavu Krátkému, Janu Kubišovi, Leopoldu Musilovi, Adolfu Opálkovi, Františku Pospíšilovi, Josefu Šanderovi a Františku Širokému.  

Na závěr jsme přejeli do nedalekých Vilémovic a pro naši omladinu nachystali "námořní" cvičné střelby z airsoftových zbraní na cíl -  balónky, tažené po hladině rybníka modelem amerického hlídkového člunu. 


8. 10. 2023 Dolní Vilémovice

Díky iniciativě naší novopečené členky Lenky mohla vzniknout akce, zaměřená na naše nejmenší, pro které Lenka s Milanem připravili nepřeberné množství různých her, kvízů a soutěží s tématikou čs. výsadků. Soudě podle ohlasů se dobře pobavily nejen malé děti, ale i spousta dospělých, kteří navštívili školu i rodný dům Jana Kubiše, ve kterém jsme připravili i malou výstavku výstroje a výzbroje čs. vojáků ve Francii a Anglii.


7. 10. 2023 Kroměříž

Kolega Scott si přichystal výstavu artefaktů, připomínajících službu našich letců v Britském královském letectvu, kterou presentoval návštěvníkům kroměřížského Dne uniformovaných sborů. Na místě bylo k vidění spousta ukázek, výstav a techniky od rytířských turnajů přes první republiku, obě světové války až po žhavou současnost, včetně množství techniky a letadel, které bylo možno sledovat i na obloze.


8. - 9. 9. 2023 Horažďovice

K důstojným oslavám 80. výročí vzniku Čs. samostatné obrněné brigády spojilo své síly velké množství klubů vojenské historie, zabývajících se (nejen) historií čs. zahraniční armády. Za všechny bychom rádi jmenovali dva hlavní organizátory - KVH České Budějovice a KVH Oddíl polního četnictva Horažďovice, na jejichž pomyslné domácí půdě se akce odehrála. K vidění bylo velké množství techniky, velký tábor včetně výstav a funkční polní kuchyně, jež se příkladným stylem starala o nasycení všech účastníků. Akci provázelo krásné počasí, jež určitě přispělo k vysoké návštěvnosti jak v pátek, kdy byl připraven program zejména pro školy, tak i v sobotu, kdy si k nám našlo cestu mnoho návštěvníků z Horažďovic i okolí. 


25. - 27. 8. 2023 Slavičín

Je tomu 79 let, co se nad Bílými Karpaty odehrála jedna z největších leteckých bitev nad naším územím, kdy se střetly svazy amerických bombardérů, směřující na své cíle na Ostravsku s německou stíhací obranou. Připomínky těchto událostí jsou jednou z klíčových každoročních akcí zejména pro naši "americkou" sekci. Letos se v jejich rámci odehrálo několik pamětních aktů u pomníků spojeneckých letců v Kašavě, Slavičíně, Šanově, Rudicích, Krhově a na Vyškovci. Účastníci také navštívili muzea ve Slavičíně a Šanově. Zajímavou zastávkou byl také dům v Rudicích, ve kterém vlastní rukou ukončili své životy obklíčení parašutisté skupiny Carbon František Kobzík a Josef Vanc.


9. 7. 2023 Brno

81. výročí úmrtí svob. Oldřicha Dvořáka, příslušníka výsadkové skupiny STEEL, jsme si připomněli u jeho hrobu ve vojenské sekci Ústředního hřbitova v Brně. Zastavili jsme se i u hrobu dalšího padlého parašutisty čet. asp. Drahomíra Vaňury ze skupiny MANGANESE.


8. 7. 2023 Purkarec

Před 79 lety, v noci z 3. na 4. června 1944 byla v prostoru Staré obory u Purkarce vysazena skupina GLUCINIUM ve složení velitel npor. Vítěslav Lepařík, zástupce velitele rtn. Ludvík Hanina, pomocník čet. Josef Cikán a radiotelegrafista rtn. František Trpík. Skupinu provázel od počátku nezdar. Po seskoku se jim navzdory veškeré snaze nepodařilo ukrýt materiál a padáky, které se zachytily na stromech. Ani kontaktní adresy na rodinu Krzákovu a Hrubcovu v Bernarticích už nešlo využít - všichni tito příbuzní zahraničních vojáků a v budoucnu nasazených parašutistů už byli v rámci německých represí povražděni dva roky před tím. Skupina se rozhodla přesunout se na Slovensko. Během toho se postupně rozdělila a všichni její příslušníci byli zajati. Její velitel Lepařík, byť neochotně, přistoupil na spolupráci s gestapem. Časem vyšly najevo jeho snahy se od gestapa odpoutat, byl znovu uvězněn a odeslán to koncentračního tábora Terezín, kde byl na konci dubna 1945 popraven. Ostatní tři parašutisté kolaboraci zatvrzele odmítali a byli vězněni v Praze, kde se šťastně dožili konce války - z cel smrti, kde čekali na popravu, je zachránilo Pražské povstání.

Na místě jejich seskoku byl po válce postaven malý pomníček. Ten není běžně veřejnosti přístupný, proto kolebové z KVH České Budějovice umístili i malou pamětní desku na vstupu d obory. V rámci vzpomínkové akce jsme navštívili jednak obě tyto místa, a také pomníky obětí války v Purkarci i Bernarticích, kde jsme položili květiny. 


9. - 18. 6. 2023 Agde (F)

Konečně se nám podařilo zrealizovat dlouho připravovanou výpravu do jižní Francie. Program byl velmi nabitý, v několika dnech bylo v plánu obejít či objet významná místa čs. vojenské historie v okolí. U pomníku a pamětních desek v Agde a Sete jsme uspořádali pietní akty. V dalších dnech jsme postupně navštívili obce Paulhan (pomník M.R. Štefánika), Pezenas (1. pěší pluk), Montagnac, Beziers, Carcassone a Narbone. Vydatnou pomoc nám poskytli čs. emigranti  manželé Eva a Jiří Hučkovi, v jejichž doprovodu jsme také navštívili Muzeum legií v Aubagne a slavnou pevnost Cizinecké legie Saint Jeane v Marseille.

Celou výpravu jsme tématicky zakončili 18.6. v pražské Resslovce připomínkou výročí statečného odporu čs. parašutistů proti více než stonásobné přesile nacistických okupantů.


27. 5. 2023 Panenské Břežany

Jednou z akcí, připomínajících atentát na Reinharda Heydricha byl "Den Jana Kubiše", odehrávající se na horním zámku v Panenských Břežanech, bývalém sídle K. H. Franka. Krom našeho tábora, připraveného ve spolupráci s kamarády z KVH České Budějovice, byly k vidění statické ukázky výzbroje a techniky Armády ČR, prezentace četnictva a vzduchovková střelnice a překážková dráha pro děti, připravená Čs. obcí legionářskou.  


20. 5. 2023 Vřesovice

Malá obec Vřesovice na Kyjovsku se zapsala do dějin krom jiného též jako rodiště dvou zahraničních vojáků - parašutisty Oldřicha Pechala a letce Svatopluka Štulíře. Památku těchto hrdinů, kteří padli za svobodu naší vlasti, se rozhodli místní připomínat také v nově založeném muzeu, na jehož slavnostní otevření jsme přijeli podpořit s naším táborem. 


17. 5. 2023 Veteráni pro Kociánku

Počasí tentokrát nevyšlo úplně nejhezčí, ale i tak jsme rádi, že jsme se mohli podílet na dobré věci. 


5. - 7. 5. 2023 Plzeň

Naši členové z "RAF sekce" se podíleli na chodu dobového tábora RAF s polní kuchyní. Součástí tábora byla výstava s komentářem dle zájmu a dotazů návštěvníků. Ve velkém stanu byl koutek pro děti s velkou leteckou hrou, sestřelováním plechovek, vědomostní a postřehovou soutěží a foto koutkem, kde se děti mohli obléci do výstrojních součástek a uniformy RAF. Dále se několikrát denně probíhala zjednodušená ukázka předletové přípravy bombardovacích osádek k náletu. V neděli byl k vidění i "Konvoj svobody" - tradiční defilé historické techniky centrem města.


4. -7. 5. 2023 Západní Čechy

Každoroční neformální jízdu Západními Čechami jsme si nemohli nechat ujít ani letos. Počasí bylo skvělé, stroje fungovaly bez významnějších závad, tak jsme si těch pár dní krásně užili.


29. 4. 2023 Ořechov u Telče

Už neuvěřitelných 41 let se scházíme na místě seskoku skupiny Out Distance, abychom si připomenuli její příslušníky Adolfa Opálku, Ivana Kolaříka a Karla Čurdu. Jejich příběhy jako by byly esencí všech možných osudů parašutistů (nejen) první vlny výsadků z Anglie - nezměrná obětavost, odvaha, smůla, neštěstí i zrada, a na konci smrt...

I když to tak zpočátku nevypadalo, nemohli jsme si stěžovat na nepřízeň počasí. Je vidět, že Pán Bůh nad touto akcí drží ochrannou ruku, tak mohlo dojít i na tradiční seskoky při pietním aktu. Letos se úlohy čestné stráže u pomníku zhostili otec a syn Karel & Karel Dvořákovi, což by se dalo chápat i jako krásný důkaz toho, že se najde další generace, která bude mít zájem na uchování památky dávno zemřelých hrdinů i navzdory tomu, že se dnešní hodnoty často od těch tehdejších značně liší. Lidí se sešlo opět spousta a po samotném pietním aktu si mohli zájemci vyslechnout přednášku historika Vlasty Janíka nebo navštívit dobový tábor či výstavku současné armády. A na závěr - co by to bylo za Ořechov bez pořádného večírku?  


22. 4. 2023 Zarazice

Na místním hřbitově byla odhalena pamětní deska Antonínu Ticháčkovi, dobrovolci z bojů na Slovensku a Těšínsku v roce 1919 a příslušníku pozemního personálu 310. stíhací perutě ve Velké Británii. 


4. 4. 2023 Brno

Ve věku 100 let nás opustil náš dlouholetý kamarád, poslední čs. stíhací pilot RAF, arm. gen. v. v. Emil Boček. Jeho životní síla, kondice a naturel pro nás byly a vždy budou inspirací. Nezapomeneme! 


24. 6. 2022 Ležáky

Je tomu 80 let, co obec Ležáky postihl stejný osud jako Lidice. Za podporu, kterou její občané poskytovali našim odbojářům a výsadkářům, bylo všech 33 obyvatel starších 15-ti let zastřeleno a 11 dětí zavražděno v koncentračním táboře. Přežily pouze sestry Jarmila a Marie Šťulíkovy, které byly dány na převýchovu a po válce se vrátily do vlasti. Obec už nebyla nikdy obnovena a na jejím místě vzniklo pietní území.

K uctění památky obětí německého běsnění byl uspořádán vzpomínkový den. Spojenými silami klubů z Českých Budějovic, Bakova nad Jizerou a Brna jsme vybudovali dobový tábor s prezentací techniky, výstroje a výzbroje užívané čs. vojáky v Anglii.


18. 6. 2022 Praha

Přesně před 80-ti lety se odehrál heroický boj sedmi čs. parašutistů - Josefa Bublíka, Jana Hrubého, Josefa Gabčíka, Jana Kubiše, Adolfa Opálky, Jaroslava Švarce a Josefa Valčíka - proti více než stonásobné přesile nacistických okupantů. Jejich hrdinství se nesmazatelně zapsalo do dějin našeho národa. 

Jako připomínku jejich památky proběhla nedaleko kostela Cyrila a Metoděje velká vzpomínková akce, jejíž součástí byl mimo jiné dobový tábor včetně ukázek výcviku, výstroje a výzbroje čs. parašutistů, pro jehož přípravu spojilo síly několik klubů vojenské historie včetně našeho. 


27. - 28. 5. 2022 Panenské Břežany

Na horním zámku v Panenských Břežanech, bývalém sídle K. H. Franka, proběhla akce pod názvem "Den Jana Kubiše", jejíž bohatý program nabízel mimo jiné též možnost shlédnutí unikátních předmětů se sbírek VHÚ, přednášku voj. historika Eduarda Stehlíka, koncert skupiny Taxmeni a projekci digitalizované verze známého filmu režiséra J. Sequense "Atentát" z roku 1964. Na odpolední část se zastavil i pan Rudolf Jelínek, který ve filmu ztvárnil postavu Jana Kubiše. 

Na místo jsme přijeli v pátek dopoledne a společně s kamarády z Horažďovic a Českých Budějovic jsme postavili dobový tábor. Odpoledne jsme vyrazili na projížďku historickou technikou, během které jsme navštívili místa spojená s atentátem. Druhý den jsme věnovali činnosti na místě samém - zámeckém parku. Prováděli jsme návštěvníky tábora, několikrát předvedli "módní přehlídku" stejnokrojů čs. vojáků ve Francii, Anglii i na Středním Východě i ukázku střelby ze Stengunu.


21. 5. 2022 Vřesovice

Vřesovice, malá vesnička s necelými 600 obyvateli, ležící několik kilometrů severovýchodně od Kyjova, se může pochlubit hned dvěma osobnostmi, které se zapojily do zahraničního odboje. Prvním z nich je Oldřich Pechal, velitel paraskupiny ZINC, a druhým Svatopluk Štulíř, stíhací pilot Britského královského letectva. Ani jeden z nich však válku nepřežili. Jejich památku si místní připomněli položením kytic k pomníku obětem válek. 


18. 5. 2022 Brno

Na tradiční jarní výstavě a jízdě historických vozidel "Veteráni pro Kociánku" se letos bohužel mohl podílet pouze jeden náš člen. I tak doufáme, že si všichni pasažéři jeho Jeepu jízdu náležitě užili a že se snad dalšího termínu budeme moci zúčastnit ve větším počtu. 


10. 5. 2022 Brno

Pro brněnské kolo celorepublikové soutěže pro školy Battlefield 2022,která byla zaměřena na výsadek SILVER A a odbojovou skupinu Tři Králové, jsme nachystali symbolickou výstavku materiálu, používaného čs. vojáky ve Velké Británii. V areálu lanového centra Milenova se klání zúčastnilo 11 družstev s 60 soutěžícími. Bližší informace o soutěži samotné je možno získati zde


4. - 8. 5. 2022 Plzeň

Slavností svobody v Plzni se zúčastnilo několik našich členů v uniformách RAF i čs. pozemních jednotek. Další si pak užívali tradiční jízdy po Jižních Čechách.  


30. 4. 2022 Ořechov u Telče

Pandemie a restrikce s ní související skončily a opět bylo možné sejít se u pomníku jednoho z nejvýznamnějších hrdinů našeho odboje Adolfa Opálky v počtu důstojném významu tohoto místa. Bohužel naše radost  byla zkalena smutnou zprávou - pouhé dva týdny před akcí zemřel její dlouholetý pořadatel a hlavní duch, jehož nadšení a zápal umožňoval po téměř čtyřicet let, aby se zde na místě seskoku skupiny OUT DISTANCE setkávali přátelé a příznivci vojenské historie s tehdy ještě žijícími veterány. Vzpomínkový akt, výstavy, přednášky a finální večírek probíhaly tak, jak jsme tradičně zvyklí. Jen Ty jsi nám tu chyběl, Julku. Snad se Ti to při pohledu shora líbilo a neudělali jsme Ti ostudu...

Julius Maleček

24. 7. 1943 - 14. 4. 2022


15. 1. 2022 Žamberk

Opět po roce jsme zavítali na jedno z významných míst, spjatých s historií výsadků Zvláštní skupiny D. Statek rodiny Žabkových se stal od října 1944 útočištěm členů výsadku BARIUM velitele npor. Josefa Šandery a  radiotelegrafisty čet. asp. Josefa Žižky s jejich radiostanicí "Marta". Zde byli 16. ledna 1945 zadrženi přesilou Gestapa. J. Šandera se pokusil o sebevraždu střelou do spánku a byl s těžkým zraněním převezen do nemocnice v Hradci Králové, kde svým zraněním za dva měsíce podlehl. J. Žižka pod pohrůžkou vypálení obce od sebevraždy upustil a nechal se zajmout živý. Oběsil se až v cele pankrácké věznice 18. ledna. Zatčeni byli též manželé Rudolf Žabka a jeho žena Božena, kteří byli po sérii brutálních výslechů převezeni do Terezína, kde se dočkali osvobození. Jejich syn Ladislav se do konce války skrýval v ilegalitě. Rudolf Žabka byl v roce 1949 ve vykonstruovaném procesu odsouzen komunistickou justicí k 15 letům vězení, odseděl si 11 let. Třetí příslušník výsadku, šifrant čet. Tomáš Býček, ztratil kontakt se skupinou už v říjnu a ukrýval se v lesích, kde se v březnu spojil se sovětskými parašutisty. Dožil se konce války a po únoru 1948 emigroval do Anglie.  


4. 9. 2021 Praha

Československá obec legionářská slavila 100. výročí svého založení. Součástí programu oslav, na nichž jsme se aktivně podíleli, byl slavnostní průvod Prahou a ukázky dobových vojenských táborů na Vítkově. Naším úkolem bylo představovat vojáky čs. jednotek na Středním Východě.  


28. 8. 2021 Boskovštejn

Před 77 léty zde po souboji s německým stíhačem Fwb. Klausem Neumannem v troskách svého letounu P-51 zahynul 2Lt. Ralph J. Jones, příslušník 308. perutě 31. stíhací skupiny 15. letecké armády USA. Pilot byl pochován v Jevišovicích, v září 1946 bylo jeho tělo exhumováno a převezeno na americký vojenský hřbitov poblíž Saint Avold ve Francii v  Poblíž místa dopadu byl v srpnu 1946 zbudován pomník, k němuž jsme položili květiny. 


21. 8. 2021 Olešnička

U příležitosti odhalení pamětní desky místnímu rodáku, příslušníku 311. čs. bomb. perutě Adolfu Jurmanovi, jsme se zhostili úkolu čestné stráže. Zároveň jsme spolu s našimi přáteli zajistili i historickou techniku, která se těšila pozornosti hojných účastníků akce. Součástí byla i přednáška o zajímavých osudech plk. Jurmana. 


24. 7. 2021 Boňov

Díky iniciativě místních obyvatel byla v místní "Aleji hrdinů" odhalena pamětní deska Stanleymu Vejtasovi, stíhacímu esu amerického námořnictva v Pacifiku, jehož rodina pocházela z Boňova.


26. 6. 2021 Český Krumlov

Na pozvání KVH České Budějovice jsme přijeli do Českého Krumlova, abychom se podíleli na doprovodné akci k výstavě "Se lvem za svobodu" v místním regionálním muzeu, která byla věnována příslušníkům Čs. samostatné obrněné brigády a jejímu návratu do vlasti. Společně s KVH České Budějovice a dalším budějovickým klubem Čeští lvi jsme připravili čs. tábor, sousedící s táborem amerických sil. Krom komentovaných ukázek v táborech jsme se zúčastnili i pietního aktu u pamětní desky příslušníků RAF z Krumlova a okolí. 


22. 6. 2021 Brno

Pro děti ze školy Five Star Montessori v Brně - Starém Lískovci jsme připravili dopoledne ve vojenském duchu. Krom krátkých přednášek o historii našeho vojenského odboje a malé ukázky výstroje a výzbroje je čekal zajímavý zážitek - projížďka na vojenských vozidlech. Podle jejich rozzářených tváří a nadšeného výskotu se jim to velmi líbilo a jejich nadšení bylo i naší odměnou.   


13. 6. 2021 Vlkoš u Kyjova

Opět po roce jsme zavítali do rodiště generála Sergeje Ingra, abychom zde vybudovali dobový tábor spojený s výstavou a soutěžemi pro malé účastníky. Památku pana generála jsme si tradičně připomněli malým pietním setkáním u jeho hrobu na místním hřbitově. 


24. 4. 2021 Ořechov u Telče

Každoročně se setkáváme na místě seskoku skupiny OUT DISTANCE, abychom uctili památku všech parašutistů z Anglie a jejich pomocníků a podporovatelů v Protektorátu. Vzhledem k situaci a vládním nařízením se zde letos sešlo náhodně několik příznivců, aby neorganizovaně položili květiny k pomníku velitele výsadku npor. Adolfa Opálky.


18. 4. 2021 Ivančice

Tento den byla v Ivančicích odhalena pamětní deska místním rodákům, kteří se zapojili do odboje v rámci čs. zahraniční armády jak na Západě, tak na Východě a kteří měli to štěstí, že válku přežili.  Šlo pro nás po dlouhé době první akci na veřejnosti, které jsme se jako klub mohli zúčastnit.


13. - 14. 6. 2020 Vlkoš

Každým rokem se podílíme na připomínání památky bývalého ministra národní obrany naší exilové vlády v Londýně, generála Sergěje Ingra, v jeho rodišti - obci Vlkoš nedaleko Kyjova. Na sobotu jsme připravili dobové ležení čs. armády ve Velké Británii, a to včetně soutěží pro děti. V neděli proběhl pietní akt u generálova hrobu.


18. 1. 2020 Žamberk

V Žamberku - Polsku, u rodinného statku rodiny Žabkových, jsme si opět po roce připomněli tragické osudy příslušníků výsadku BARIUM.  Zároveň nám tato akce posloužila jako koordinační schůzka se spřátelenýmii kluby stejného zaměření, na které jsme domlouvali společné akce na tuto sezónu.


2. - 3. 11. 2019 Brno

V listopadu jsme si připoměli 75. výročí úmrtí Drahomíra Vaňury a 94. výročí narození Oldřicha Dvořáka, dvou příslušníků čs. armády ve Velké Británii a účastníků výsadkových operací do Protektorátu, kteří jsou pohřbeni na ústředním hřbitově v Brně. Ve spolupráci s Komunitním centrem pro válečné veterány jsme připravili výstavu a přednášku na téma zahraničního odboje na Západě. Následovala návštěva míst, spjatých s historií čs. výsadků z Anglie - Kounicovy koleje, právnická fakulta, věznice na Cejlu, několik míst, kde se parašutisté ukrývali, a mimo jiné také chatu na brněnské přehradě, kde došlo k zatčení npor. O. Pechala ze skupiny ZINC. Poslední zastávkou byl ústřední hřbitov s hroby D. Vaňury a O. Dvořáka.  


11. 9. 2019 Brno

Redakce časopisu Motor Journal ve spolupráci s VAC Brno a ostatními veterán kluby z Brna a okolí uspořádala jízdu a výstavu vozidel pro děti z Kociánky. Jako pokaždé se zúčastníme, abychom tuto bohulibou akci podpořili. Letos jsme povozili zájemce z řad klientů ústavu na Jeepu a motocyklu BSA. Počasí vyšlo nádherně a atmosféra na místě byla jako obyčejně báječná. Doufáme, že si to naši pasažéři užili stejně jako my a už teď se těšíme na další ročník.


31. 8. 2019 Vlkoš u Kyjova

Letos uplynulo 125 led od narození ministra obrany exilové vlády v Londýně Sergěje Jan Ingra. Během oslav v jeho rodišti byl k vidění náš dobový tábor včetně několika kusů dobové techniky. Pro děti jsme připravili airsoftovou střelnici a stanoviště přípravy detonátorů, které tvořily spolu s dalšími dvěma disciplínami v nedalekém táboře Svobodovců pomyslný čtyřboj, jehož úspěšní absolventi obdrželi od pořadatelů drobné ceny.

Později odpoledne jsme byli požádáni i o pomoc s únosem nevěsty, kteréhož úkolu jsme se chopili s nadšením. Výkupné bylo štědré v naturáliích tomuto kraji vlastních.

V neděli proběhl u jeho hrobu na místním hřbitově komorní pietní akt, během kterého jsme drželi čestnou stráž.


29. 6. 2019 Trenčianske Stankovce (SK)

V rámci akce "Tankové dni Laugaricio" jsme připravili společně s kolegy z nadklubového sdružení "Benešovi muži" ukázku dobového ležení čs. zahraniční armády ve Velké Británii. Krom toho bylo k vidění nespočetně dalších táborů a expozic od 1. světové války po doby nedávno minulé, desítky kusů pozemní techniky a v rámci bojových ukázek i několik letadel. Více o celé akci zde https://www.tanklaugaricio.sk


22. 6. 2019 Boňov

Pro vzpomínkovou akci k 75. výročí činnosti výsadku SPELTER jsme spolu s kamarády z Horažďovic připravili symbolický tábor. Proběhlo také několik pietních aktů u pomníku a pamětních desek místních popravených podporovatelů parašutistů. Krom toho jsme navštívili i hájenku v Ostrých, místo tragického úmrtí J. Kotáska, a rodný domek J. Kubiše v Dolních Vilémovicích, kde jsme byli pozváni na svatbu paní starostky.


12. - 18. 5. 2019  Dunkerque - Horažďovice (B, F, LUX, D)

Pětičlenná skupina vyznavačů jedné stopy z Brna, Českých Budějovic a Plužné se rozhodla projet cestu, jíž se vraceli naši vojáci z Čs. samostatné brigády po ukončení války domů do vlasti. Naplánovali jsme tuto výpravu přesně podle etap a dnů, uvedených v brigádním deníku. Vyrazili jsme z Bray-Dunes u Dunkerque a přes Cambrai, Charleville - Mezieres, Trevír, Bad Kreuznach, Kitzingen, Hahnbach, po sedmi dnech, projetí cca 1200 kilometrů a čtyř států jsme dorazili v pořádku do našeho cíle.  Nutno podotknout, že jsme celou trasu absolvovali bez jakýchkoli doprovodných vozidel, odkázáni pouze na své motocykly a materiál, které uvezly.  Cestou jsme navštívili vojenské hřbitovy v Adinkerke a LaTargette a Wormhout - místo podpisu kapitulace německé posádky v Dunkerque.


3. -5. 5. 2019 Plzeň

V rámci plzeňských Slavností svobody se náš člen M. Vacek podílel na chodu tábora prezentujícího naše letce v RAF. NA programu byly zejména scénky z předletové přípravy - breafingu -  jak u stíhací letky, tak i u bombardovací perutě. Během dne uspořádaly členky WAAF také pěvecká vystoupení. Hostem byl i plk. Imrich Lom, navigátor 311. perutě. Krom ukázek táborového života uspořádali jeho účastníci i pietní vzpomínku na rodáky působící v RAF z Karlova, okrajové části Plzně.


27. 4. 2019 Ořechov u Telče

Již po třicáté sedmé jsme se sešli na místě seskoku výsadku OUT DISTANCE na jedné z nejstarších akcí s touto tématikou vůbec - její kořeny sahají až do hlubokých normalizačních let, kdy se zde každým rokem sjížděli trampové a zájemci spolu s veterány, kterých se tu vystřídala celá řada - namátkou Rudolf Pernický, Rudolf Krzák, Josef Černota, Jaroslav Klemeš a další.  Jako každým rokem jsme se postarali o historickou část, zatímco příslušníci 43. vmpr z Chrudimi si vzali za své předvést návštěvníkům žhavou současnost naší armády. I navzdory předpovědím počasí vyšlo nad očekávání dobře a došlo i na seskoky.

Svoji premiéru na veřejnosti si zde odbyl zbrusu nově zrestaurovaný Ford Canada ze stáje našeho člena Z. Švestky.   


19. 3. 2019 Brno

Na půdě Univerzity obrany se uskutečnila beseda s 99-ti letým veteránem 2. světové války Bernardem Papánkem, bývalým příslušníkem čs. zahraniční armády na Západě, účastníkem bojů v Tobruku a Dunkerque.


12. 3. 2019 Praha

Část našich členů se podílela na natáčení válečného filmu "Atlantic crossing", kde představovali norské vojáky, kteří utíkali - podobně jako naši - z Němci obsazené vlasti, aby jí pod vedením svého krále opět vybojovali svobodu. Natáčelo se v Praze v areálu bývalé Pragovky.   


13. 10. 2018 Veselí nad Moravou

V rámci oslav 100 let vzniku republiky jsme připravili na náměstí vojenský tábor včetně výstavy a airsoftové střelnice. Součástí naší ukázky byla i spanilá jízda techniky městem, ke které jsme jako pasažéry přizvali místní drobotinu. Zároveň s námi předváděli svůj program i majitelé historických kol nebo místní dámy se svým stánkem, nabízejícím dobroty podle dobových receptů.  


2. 9. 2018 Moutnice

Cestou z Armydaye z Vlkoše jsme se zastavili u přátel v Moutnici, kde jsme se zúčastnili odhalení pamětní desky šesti místním rodákům - zahraničním vojákům a obětem okupace.


14. 7. 2018 Kyjov

S naším táborem jsme se stali součástí bohatého programu oslav Dne republiky, které proběhly na Masarykově náměstí. Krom dalších ukázek s tématem vojenské historie (legie, Svobodovci, rakousko-uherská motokola) byla k vidění i módní přehlídka modelů 20-tých a 30-tých let a živé vystoupení kapel Melody Gentlemen, Django Jet a Šufa.