Kpt. MUDr. Velimír MACHARÁČEK


Narodil se 29. dubna 1915 v Brně. Od roku 1934 do uzavření vysokých škol v listopadu 1939 studoval lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

V lednu 1940 ilegálně opustil protektorát a přes Slovensko, Maďarsko (zde byl téměř tři měsíce vězněn), Jugoslávii, Řecko, Turecko a Sýrii odjel do jižní Francie, kde 4. června 1940 nastoupil činnou službu u roty doprovodných zbraní pěšího pluku 3. Po červnové kapitulaci Francie byl spolu se zbytkem divize evakuován do Británie a zařazen do roty doprovodných zbraní, později ke 4. rotě 1. pěšího praporu.

V květnu 1941 obdržel studijní dovolenou k dokončení lékařského vzdělání na univerzitě v Birminghamu, které bylo završeno promocí na univerzitě v Oxfordu dne 27. února 1943.

Službu v RAMC nastoupil s povolením prezidenta republiky a v hodnosti poručíka dne 20. března 1943 v XI. výcvikovém středisku v Leedsu. Během prvních měsíců působení v britské armádě absolvoval několik organizačních a lékařských školení a kursů. Poté krátce sloužil u několika britských jednotek v jižní Anglii jako plukovní lékař, např. v říjnu 1943 u 178. polní ambulance v Sussexu. Dne 12. prosince 1943 odplul z Británie do Indie, kam dorazil v polovině ledna 1944. Postupně působil u 46. západoafrické všeobecné nemocnice nedaleko Dhaky v Bangladéši (únor 1944 - březen 1945), u 6. západoafrické polní ambulance u Chittagongu na indicko-barmských hranicích, v jižní Indii u Madrasu (březen 1945 - prosinec 1945) a nakonec jako plukovní lékař u 1. praporu gambijského pluku (prosinec 1945 - únor 1946), s nímž po kapitulaci Japonska a ukončení války v Asii odplul do západoafrické Gambie. Dne 10. února 1946 se vrátil zpět do Anglie a podle rozkazu britského ministerstva války nastoupil službu u přijímacího střediska ve Warwicku. Z britské armády demobilizoval dne 22. srpna 1946.

Po návratu do vlasti působil do roku 1949, mimo půlroční stáže v Liverpoolu v roce 1947, na kožní klinice v Brně. Dne 1. listopadu 1949 odešel do Zlína (Gottwaldov), kde v letech 1952 až 1983 pracoval ve funkci ambulantního lékaře a později i na místě primáře kožního oddělení. Působil také jako krajský dermatolog. Své poznatky z oboru dermatologie, venerologie a kosmetiky mnohokrát publikoval v odborných časopisech a učebnicích.

V roce 2002 obdržel Cenu města Zlína.